» Strona główna
» Kim jesteśmy
» Oprogramowanie
» Sprzęt komputerowy
» Szkolenia/Wdrożenia
» Współpraca
» Kontakt

 
 

Asseco WAPRO WF-Mag Biznes dla DOS

Ogólne informacje o programie

WF-MAG przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo-wartościowej w małych i średniej wielkości firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych o różnym profilu działalności. Program pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cen, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia nadzór przepływu towarowego poprzez możliwość tworzenia zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie.

WF-MAG jest programem uniwersalnym i wysoce konfigurowalnym. Wyposażony jest w kilkadziesiąt parametrów konfiguracyjnych pozwalających użytkownikowi decydować o sposobie pracy programu, miedzy innymi w rozbudowany system ostrzeżeń powiadamiający o zaległościach finansowych odbiorcy, przekroczeniu stanu minimalnego, braku towaru w magazynach, cenie zakupu przewyższającej cenę sprzedaży.

Prostota obsługi, czytelny interfejs użytkownika, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji pozwalają na łatwe wyszukiwanie informacji (za pomocą pierwszych liter, numerów dokumentów, po dowolnym ciągu znaków, możliwość sortowania danych, grupowania danych, możliwość wglądu w stany magazynowe w dowolnym okresie czasu) jak również sporządzanie zestawień i prowadzenie analiz.

Produkt posiada certyfikat:

IBM Netfinity ServerProven

Podstawowe funkcje i cechy programu

Kartoteki

 • Kontrahenci (dostawcy, odbiorcy, itp.) z możliwością przypisania kontrahentowi jednego z wariantów cenowych, sposobu i terminu płatności oraz upustu na fakturze, przypisania wyróżnika odbiorcy, który potem można używać przy wykonywaniu różnorodnych zestawień (np. zestawienie sprzedaży), przypisania dowolnie zdefiniowanej tabeli karnych odsetek, kodu kreskowego.
 • Waluty i ich kursy.
 • Tabela jednostek miar. Dowolna ilość jednostek miar dla każdego artykułu.
 • Artykuły, usługi, opakowania i produkty z możliwością podziału towaru na kategorie asortymentowe oraz przyporządkowania trzech indeksów, przypisania trzech cen, zdefiniowania dla każdego z kontrahentów innej ceny lub upustu (co daje możliwość indywidualnego zdefiniowania cennika dla kontrahentów) oraz przypisania do towaru kodu i nazwy towaru obowiązującej u kontrahenta (wymagania dużych odbiorców np. supermarketów). Możliwość zadeklarowania minimalnych i maksymalnych ilości towaru w magazynie, określenia daty przydatności towaru (certyfikatu), przypisania wielu kodów kreskowych, zadeklarowania pojemności opakowania zbiorczego, różne metody rozliczania towarów (LIFO, FIFO, wybór dostawy).

Dokumenty

 • obsługa 999 magazynów,
 • zdefiniowane w programie dokumenty magazynowe (PZ, WZ, MM, ZW)oraz dokumenty zdefiniowane przez użytkownika np. PW, RW
 • automatyczne wystawianie dokumentów WZ na podstawie zamówień.
 • magazyny rozliczane metodą FIFO, LIFO lub z dowolnej dostawy,
 • sprzedaż z konkretnej dostawy,
 • dokumenty handlowe: Faktura VAT, Rachunek Zwykły, Faktura/Rachunek zbiorczy (do kilku dokumentów wydania), Faktura Korygująca, Faktura Pro Forma, Paragon Zwykły, Paragon Fiskalny. Obsługa zamówień od odbiorców i do dostawców z funkcją przenoszenia zamówień na dokumenty zakupu, sprzedaży. Faktura eksportowa, możliwość prowadzenia magazynu w innej walucie, automatyczne przyjęcie towaru na podstawie dokumentu SAD, dokumenty seryjne, faktury na zaliczki, zadatki, przedpłaty.

Finanse

 • kwity kasowo-bankowe KP, KW, Polecenie Przelewu, rejestracja wpłat i wypłat bankowych w oparciu o wyciągi bankowe, wydruk raportów kasowych i bankowych, zestawienia płatności konkretnego kontrahenta i inne,
 • kontrola należności i zobowiązań z możliwością doliczania odsetek karnych, drukowania wezwań do zapłaty, listy niezapłaconych faktur, wystawiania not odsetkowych itp.,
 • rozliczenia przez kasę, bank lub inne (np. kompensata), rozliczenia zbiorcze wielu dokumentów,
 • obsługa kilku banków.

Produkcja

 • Zdefiniowanie produktów, na które składają się dowolne ilości składników oraz obsługa tzw. zleceń montażu/demontażu, określających jakie produkty montujemy/demontujemy. Montaż produktu powoduje, że na stanie magazynu przybywa danego produktu, a ubywa części, przy czym program tworzy jednocześnie odpowiednie dokumenty magazynowe.

Zestawienia

 • wydruk cenników, ofert, list dostawców i odbiorców (w tym adresowanie kopert, wydruk etykiet, wydruk kodów kreskowych na dowolnych drukarkach), rejestrów sprzedaży i zakupu VAT sporządzanych automatycznie w oparciu o wystawione dokumenty,
 • zestawienia określające obroty i zyski firmy, rozliczenia z odbiorcami i dostawcami, akwizytorami oraz obliczanie sprzedaży w poszczególnych rejonach. Zestawienia mogą dotyczyć dowolnie wybranego okresu czasu i są bogato parametryzowalne.

Zamówienia

 • automatyczne tworzenie zamówień do dostawców na podstawie: sumy zamówień odbiorców, statystki sprzedaży, stanów minimalnych-maksymalnych, na podstawie wzoru użytkownika
 • priorytety zamówień od odbiorców, rezerwacja towaru.

Eksport

 • eksport informacji o transakcjach do plików DBF, TXT,
 • zapis danych o asortymentach i cennikach na dyskietkę (do zewnętrznego pliku),
 • transmisja danych o transakcjach do programów księgowych firmy WA-PRO (księgi przychodów i rozchodów WF-KaPeR lub księgi handlowej WF-FaKir) lub do systemu RAKS,
 • możliwość przesyłania wszelkich danych między WF-MAGami - współpraca centrala-filie.

Moduł grafiki prezentacyjnej

 • prezentacja wyników obliczeń w formie graficznej,
 • możliwość wyboru rodzaju wykresu (liniowy, słupkowy, kołowy).
 • wykresy: najlepsi odbiorcy, wykres najlepsi dostawcy, wykres bilans zakupów i sprzedaży w dowolnym okresie dla wszystkich lub wybranego kontrahenta,
 • możliwość wygenerowania bilansów w kilku wariantach: dla wszystkich towarów, wybranej kategorii, wybranego asortymentu oraz opcje założenia filtru na numer katalogowy lub handlowy.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Kasy fiskalne
 • Drukarki fiskalne
 • Czytniki kodów kreskowych
 • Drukarki kodów kreskowych
 • Urządzenia do ewidencji sprzedaży (sprzedaż przez akwizytorów)
 • Kolektory danych (remanenty, szybka sprzedaż)

Lista urządzeń zewnętrznych współpracujących z programem WF-MAG

Dodatkowe funkcje i cechy programu

Ochrona danych

Możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł ograniczających poszczególnym użytkownikom dostęp do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych.

Kontrola i diagnostyka danych

Moduł kontrolno-diagnostyczny do kontroli i autokorekty danych, pozwalający na ewentualną naprawę danych, utraconych w wyniku np. awarii zasilania.

Archiwizacja danych.

Tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotny współczynnik kompresji), zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Opcje konfiguracyjne

Możliwość zdefiniowania kilkudziesięciu parametrów wpływających na działanie programu, określających np. wygląd faktury, wariant stosowanych cen, strategię upustów, przeliczenia walutowe przy imporcie.

Pomoc

Kontekstowy system podpowiedzi i wyjaśnień zawierający opis bieżąco wykonywanej operacji.

Dodatkowe akcesoria

Podstawowe narzędzia niezbędne handlowcowi - notes, kalkulator, edytor tekstów oraz edytor etykiet (towarowych i adresowych) dający możliwość definiowania naklejek na towary i koperty (łącznie z wydrukiem kodów paskowych na dowolnej drukarce), menadżer plików.


Współpraca

 • System Obsługi Magazynów i Sprzedaży WF-MAG - współpraca centrala-filie
 • System Finansowo-Księgowy WF-FaKir, RAKS
 • Księga Przychodów i Rozchodów WF-KaPeR


Minimalne wymagania sprzętowe

 • komputer z procesorem 486 lub wyższym,
 • pamięć operacyjna 16 MB RAM,
 • 20 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM system operacyjny MS-DOS 5.0 lub Windows NT/2000/95/98/Me/XP (program działa jako aplikacja DOSowa),
 • praca w sieciach Novell Netware, Windows NT, LANtastic.

Lista urządzeń zewnętrznych współpracujących z programem WF-MAG

Kasy fiskalne

ADAX FASY (***)
APOLLO HIDA (***)
CASIO FE-300T (***)
ELZAB SYSTEM 600 (***)
ELZAB ALFA, ALFA PLUS , ALFA SUPER, ALFA LUX, ALFA EXTRA (***)
ELZAB DELTA (9983 PLU i 20479 PLU) (*), DELTA LUX (***)
ELZAB ALFA ( 1279 PLU )
ELZAB ALFA PLUS ( 2047 PLU )
ELZAB ALFA SUPER 767
ELZAB ALFA SUPER 1279
ELZAB ALFA SUPER 2047
ELZAB ALFA SUPER 4095
ELZAB ALFA LUX 1279
ELZAB ALFA LUX 2047
ELZAB ALFA LUX 4095
ELZAB DELTA 9983
ELZAB DELTA 20479
ELZAB DELTA LUX 9983
ELZAB DELTA LUX 20479
ELZAB JOTA 2047
IBM ENTRY 01 (***)
NCR 2190 (***)
OPTIMUS PS-2000, OPTIMUS PS-2000 PLUS (od wersji EPROM-u 2.3, 3.2, 4.2)(**) (***)
OPTIMUS CR 280 PLUS, CR 280 THERMAL (***)
OPTIMUS TANGO (od wersji EPROM-u 1.29) (***)
PROELCO DSA 4000S (***)
PROELCO DSA 4000 (***)
PROELCO DSA 100 (***)
POSNET PERSONAL (***)
POSNET ECR (***)
POSNET BINGO
POSNET BINGO PLUS
POSNET ECR
POSNET PERFECT
SHARP ER-A495P (***)
SHARP ER-A457
SANYO ECR-425F (***)
SAMSUNG ER-350F (***)

(*) możliwość współpracy poprzez 4-kanałowy multiplekser firmy ELZAB (dotyczy wszystkich kas ELZAB)
(**) możliwość współpracy kas w trybie master/slave jak i współpracy poprzez multipleksery FALWI MS-07 i FALWI MS-11
(***) obsługa urządzenia wprowadzona do programu przed wejściem w życie nowych homologacji. Producenci urządzeń mogli wprowadzić w aktualnie sprzedawanych urządzeniach zmiany uniemożliwiające ich poprawną współpracę z programem.

Drukarki fiskalne

ELZAB FP 600, ELZAB OMEGA, Elzab Omega 2
MEGA BYTE MB-270, MEGA BYTE MB-375
ORHMET DF-1
OPTIMUS SPARK 482
OPTIMUS VENTO
OPTIMUS VIVO
OPTIMUS WIKING
POSNET - wszystkie typy
Posnet Thermal 1.02
PCO ICS 201
TP LINE DF-LTP01

Wszystkie drukarki pracujące na protokole w pełni zgodnym z POSNET.
Zastrzeżenie: W przypadku użycia drukarki fiskalnej nie w pełni kompatybilnej z POSNET mogą wystąpić nieprzewidziane problemy, za które firma WA-PRO nie bierze odpowiedzialności.

Czytniki kodów kreskowych

METROLOGIC MS951, METROLOGIC MS860, METROLOGIC MS700, METROLOGIC MS6720
PARADISE CCD1750
TYSSO LAG92, TYSSO CCD-82T

Drukarki kodów kreskowych

EII LP 2022, EII LP 2622
ELZAB ETA
MEFA PRINTA-LINE, MERA DK-105
MONARCH M9401/2
OPTIMUS BP 622, OPTIMUS BP 742

Urządzenia do ewidencji sprzedaży (sprzedaż przez akwizytorów)

SET - modele 110, 120, 125
PSION

Kolektory danych (remanenty, szybka sprzedaż)

DENSO
OPTICON CLT 1923( 10A, 10B)
METROLOGIC MSP 14B

Wagi

LFW SZAFIR KE15
MEDESA CAT-5.1
MEDESA CAT-5.2
OPTIMUS DSP 800
OPTIMUS DSP 802
OPTIMUS DSP 803
ELZAB ETA

Sprawdzarki

Elzab RL/RW

Inne

Czytnik kart chip "SYSTEM FAKTURA" firmy ELZAB

Uwaga, w sprzedaży dostępny jest również wariant WF-MAG KLIENT-SERWER dedykowany użytkownikom, dla których istotnym elementem jest wysoka stabilność i wydajność przetwarzania danych.

powrót

   
 
  Copyright (C) 2004-2006 Mikromera