» Strona główna
» Kim jesteśmy
» Oprogramowanie
» Sprzęt komputerowy
» Szkolenia/Wdrożenia
» Współpraca
» Kontakt

 
 

Asseco WAPRO WF-Fakir Biuro dla DOS

WF-FaKir jest programem przeznaczonym do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz w jednostkach budżetowych. Charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością działania, ułatwia analizę wyników finansowych firmy.

WF-FaKir umożliwia wykonanie wszystkich operacji księgowych począwszy od dekretowania i księgowania dokumentów źródłowych, ewidencję faktur VAT i rachunków, kontrolę rozrachunków, aż po generowanie wydruków zawierających zestawienia wprowadzonych danych. WF-FaKir jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi, a w szczególności z wymogami ustawy o rachunkowości.

Produkt posiada certyfikat:

IBM Netfinity ServerProven

Nowoczesna technologia

W programie została zastosowana technologia klient-serwer oparta na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Rozwiązanie to gwarantuje stabilność, wydajność, skalowalność i bezpieczeństwo danych.

Podstawowe funkcje i cechy programu.

Plan kont

 • struktura - szerokość 25 znaków, 8 poziomów analityki,
 • kojarzenie analityki z kartoteką programu, np. kontrahentów, pracowników, środków trwałych,
 • możliwość automatycznego generowania w zależności od specyfiki firmy.

Dekretacja i księgowanie

 • możliwość prowadzenia wielu dzienników,
 • hermetyzacja danych,
 • możliwość definiowania automatów księgujących (automatyczne dekrety do różnych dokumentów).
 • elastyczny, konfigurowalny system dekretacji (słowniki standardowych opisów dekretów, kontrola poprawności zapisów, ewidencjonowanie wstępne z możliwością poprawiania i usuwania danych nie zatwierdzonych), ewidencja dokumentów walutowych.

Rozrachunki

 • bieżąca informacja o zobowiązaniach i należnościach,
 • rozliczanie wg własnego klucza eliminujące błędy w kojarzeniu dokumentów,
 • noty odsetkowe,
 • generator potwierdzania sald z kontrahentami.

Kartoteki

 • możliwość przyporządkowania kartotek do planu kont,
 • kartoteki stałe: kontrahentów, pracowników, walut, urzędów, środków trwałych.

Raporty

 • zestawienie obrotów i sald syntetycznych i analitycznych,
 • tabela bilansowa,
 • rachunek zysków i strat,
 • przepływy finansowe
 • wydruki deklaracji podatkowych (PIT, VAT, CIT),
 • sprawozdania GUS (F-01)
 • generator raportów własnych definiowanych przez użytkownika programu.

Dodatkowe funkcje i cechy programu

Ochrona danych

Możliwość zdefiniowania systemu identyfikatorów i haseł ograniczających poszczególnym użytkownikom dostęp do wybranych funkcji systemu lub zgromadzonych danych.

Kontrola i diagnostyka danych

Moduł kontrolno-diagnostyczny do kontroli i autokorekty danych, pozwalający na ewentualną naprawę danych, utraconych w wyniku np. awarii zasilania.

Archiwizacja danych.

Tworzenie skompresowanych (dziesięciokrotny współczynnik kompresji), zapasowych kopii baz danych na dysku lub dyskietkach.

Pomoc

Kontekstowy system podpowiedzi i wyjaśnień zawierający opis bieżąco wykonywanej operacji.

Dodatkowe akcesoria

Podstawowe narzędzia - notes, kalkulator.

Współpraca

 • WF-MAG - System Obsługi Magazynów i Sprzedaży
 • WF-GANG - System Kadrowo-Płacowy
 • WF-bESTiA - System Ewidencji Środków Trwałych i Amortyzacji
 • MS Excel - zestawienie obrotów i sald dla dowolnie wybranych kontrahentów za dowolny przedział czasu, rejestry VAT, rozrachunki nierozliczone i rozliczone, wszelkie raporty generowane w programie własne i użytkownika

Warianty programu

 • Pakiet BIZNES - z możliwością pracy w sieci, pozwalający na obsługę do trzech samodzielnie działających jednostek gospodarczych
 • Pakiet BIURO - przeznaczony dla biur rachunkowych prowadzących księgowość wielu firm z licencją na 5 stanowisk

Minimalne wymagania sprzętowe

 • komputer z procesorem 486 lub wyższym,
 • pamięć operacyjna 8 MB RAM,
 • 10 MB wolnego miejsca na dysku,
 • system operacyjny MS-DOS 5.0 lub wyższy, Windows 95/ 98/ NT/ 2000/ Me/ XP(program działa jako aplikacja DOS'owa)
 • Praca w sieciach: Novell NetWare, Windows NT, LANtastic.

powrót

   
 
  Copyright (C) 2004-2006 Mikromera