» Strona główna
» Kim jesteśmy
» Oprogramowanie
» Sprzęt komputerowy
» Szkolenia/Wdrożenia
» Współpraca
» Kontakt

 
 

Asseco WAPRO WF-bEST Biuro dla Windows

Program WF-bEST dla Windows przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych i wyposażenia, naliczania odpisów amortyzacyjnych oraz generowania not księgowych do programu finansowo księgowego.

Produkt posiada certyfikaty i wyróżnienia:

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - rekomendacja

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce - rekomendacja
dla programu WF-FaKir dla Windows

 

 

 

Zgodności Banku BPH


Nowoczesna technologia

Ważną cechą gwarantującą stabilność, wydajność i bezpieczeństwo danych programu WF-bEST jest zastosowanie w procesie przetwarzania danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Wszystkie najważniejsze operacje wykonywane są po stronie serwera, a dzięki temu uzyskujemy znaczny przyrost prędkości oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa. Dodatkowo, z uwagi na fakt że program pracuje pod kontrolą systemu Windows, powstają nieograniczone możliwości przetwarzania danych zawartych w systemie przez inne aplikacje Windows (MS Excel). Wszystko to składa się na nowoczesny i zaawansowany technologicznie produkt, który może zaspokoić potrzeby zarówno małych firm jak i tych większych, bardziej wymagających.

Przejrzysty i przyjazny interfejs użytkownika

Przejrzysty interfejs programu WF-bEST w pełni wykorzystuje zalety środowiska Windows. Wiele opcji konfiguracyjnych pozwala na przystosowanie aplikacji do specyficznych wymagań użytkownika oraz zapamiętanie takiego układu jako prywatną, domyślną konfigurację. Zadbano przy tym o prostotę i ergonomię obsługi programu, szybki i wygodny dostęp do najczęściej używanych funkcji. Ogromną zaletą programu WF-bEST, jest zachowanie "klawiszologii" znanej z innych programów oferowanych przez firmę WA-PRO. Co więcej interfejs tego produktu jest niezwykle podobny do programów WF-MAG czy też WF-Fakir, dlatego osoby korzystające z tamtych programów nie będą miały problemu z obsługą systemu WF-bEST. W szczególności identyczne są mechanizmy zarządzania raportami, administracji użytkownikami/grupami, definiowania pól dodatkowych itd..

Nowoczesny system raportowania

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WF-bEST są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są one bardzo estetyczne i przejrzyste. Co więcej dają możliwość użytkownikowi, który posiada licencję programu Crystal Reports, na generowanie własnych zestawień lub poprawianie istniejących i łatwe dołączanie ich do swojego systemu WF-bEST. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zdefiniować swoje własne wzory standardowych dokumentów i podpiąć je w odpowiednim miejscu w programie. Użytkownik otrzymuje więc elastyczny i niezależny sposób na tworzenie dowolnych analiz i dokumentów.

Podstawowe funkcje/moduły programu

Kartoteki i słowniki

 • Klasyfikacja rodzajowa środków Trwałych, z możliwością jej uzupełniania
 • miejsca użytkowania, przechowywane w strukturze drzewiastej
 • ewidencja stanowisk kosztowych
 • rozbudowana ewidencja kontrahentów/dostawców wraz z informacjami kontaktowymi
 • kartoteka pracowników (osób odpowiedzialnych)
 • własne grupy (kategorie) środków trwałych i wyposażenia
 • rozbudowana ewidencja firm obsługiwanych przez system, zawierająca takie informacje, jak nazwa, adres, NIP, rachunki bankowe itp.

Składniki majątku trwałego oraz wartości niematerialne i prawne

 • podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce używania, stanowisko kosztowe (możliwy procentowy przydział do wielu stanowisk), osoba odpowiedzialna, charakterystyka, składniki środka trwałego, wartość początkowa, wartość aktualna, data zakupu, data przyjęcia do użytkowania, data pierwszej amortyzacji, historia przydziałów do miejsc użytkowania i stanowisk kosztowych oraz historia osób odpowiedzialnych
 • możliwość wprowadzenia do programu środka trwałego częściowo zamortyzowanego lub z historią odpisów amortyzacyjnych, która zostanie wygenerowana w momencie jego przyjęcia do użytkowania
 • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
 • ewidencja operacji wykonanych na danym środku
 • spis dokumentów danego środka trwałego
 • możliwość przypisania środka do zdefiniowanej grupy/kategorii
 • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, statusach, grupach/kategoriach i innych

Wyposażenie

 • podstawowe dane: nr inwentarzowy, miejsce użytkowania, osoba odpowiedzialna, cena, ilość, charakterystyka
 • możliwość zdefiniowania wielu ponadpodstawowych informacji za pomocą mechanizmu pól dodatkowych
 • możliwość przypisania elementu wyposażenia do zdefiniowanej grupy/kategorii
 • rozbudowane filtrowanie po nazwie, nr inwentarzowym, miejscu użytkowania, osobie odpowiedzialnej, polach dodatkowych, grupach/kategoriach i innych

Amortyzacja

 • możliwość prowadzenia niezależnej amortyzacji bilansowej i podatkowej
 • dostępne rodzaje amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna (wartości odpisów w poszczególnych miesiącach zdefiniowane przez użytkownika)
 • częstotliwość generowania odpisów: miesięcznie, kwartalnie, rocznie
 • dla amortyzacji podatkowej możliwość wprowadzenia odpisu 30% w pierwszym roku użytkowania (wartości można rozdzielić na miesiące w dowolny sposób)
 • możliwość wyłączenia środka z amortyzacji na zadany okres lub sezonowo

Operacje systemowe

 • dostępne są następujące operacje:
  • Likwidacja
  • Częściowa likwidacja (także o wybrany składnik)
  • Sprzedaż
  • Częściowa sprzedaż (także o wybrany składnik)
  • Ulepszenie środka
  • Przeszacowanie środka
  • Przekazanie nieodpłatne środka
  • Zmiana osoby odpowiedzialnej
  • Zmiana miejsca użytkowania środka
  • Korekta amortyzacji wykonanej
  • Korekta planu amortyzacji
 • prowadzona jest ewidencja wszystkich wykonanych operacji oraz możliwość filtrowania/wyboru operacji po zadanych warunkach i wykonanych na określonych środkach trwałych

Dokumenty systemu

 • operacje systemowe generują dokumenty standardowe, które są przez system ewidencjonowane (OT, LT, LC, PK, PT, ZT, MT)
 • możliwość filtrowania dokumentów po artykułach, datach wystawienia, numerach
 • możliwość nadania maski na dowolny rodzaj dokumentu

Dokumenty zakupu

 • każdy środek trwały, element wyposażenia i element składowy środka trwałego może wystąpić na dokumencie zakupu
 • dowolny środek trwały i element wyposażenia może być wprowadzany do ewidencji od strony pozycji dokumentu zakupu
 • możliwość filtrowania dokumentów po datach wystawienia, numerach, numerach wewnętrznych, kontrahencie/dostawcy

Dekrety/Rejestry not księgowych

 • dostępne dwie możliwe polityki generowania dekretów:
  • w oparciu o wzorce księgowania - można zdefiniować dowolną liczbę wzorców księgowania, z których każdy jest zbiorem standardowych operacji (np. przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, likwidacja itp..) powiązanych z kontami Wn/Ma, na które to konta przydzielane są procentowo wartości operacji; wówczas dany środek trwały wiążemy na stałe z wybranym wzorcem księgowania
  • w oparciu o metajęzyk dekretów - definiujemy parametry (np. numery kont), funkcje (zwracają wyliczone numery kont dla wprowadzonych warunków) i sposoby księgowania (które wiążą funkcje z operacjami standardowymi) ; sposób ten pozwala na wygenerowanie dowolnych numerów kont (np. zgodnymi z kontami w programie księgowym) wraz z wartościami jakie powinny być na nich zaksięgowane
 • ewidencja wygenerowanych dekretów/rejestrów not księgowych oraz ich filtrowanie po typach wpisu, rodzajach operacji, środkach trwałych i cechach dekretów
 • możliwość wygenerowania eksportu dekretów do programu finansowo księgowego, którym w ogólnym przypadku może być WF-Fakir, ale także każdy inny program, którego plan kont zostanie zaimplementowany za pomocą metajęzyka dekretów

Pozostałe funkcje

 • moduł uprawnień definiujący dostęp do poszczególnych modułów/operacji/ekranów/raportów programu
 • mechanizm pól dodatkowych
 • moduł raportów tworzonych w narzędziu Crystal Reports, z możliwością przekazywania do tychże raportów parametrów, wyrażeń i filtrów SQL
 • export do programu Excel z głównych ekranów programu

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ

 • podłączanie własnych raportów Crystal Reports, wspomaganie rachunkowości zarządczej,
 • moduł inwentaryzacji

Warianty programu

Pakiet BIURO - obsługa nieograniczonej ilości firm:

 • BIURO 50 - wersja sieciowa do 50 środków trwałych
 • BIURO/PAKIET 50 - każde kolejne 50 środków trwałych ponad wariant BIURO 50

Minimalne wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa:

Komputer z procesorem Pentium 200 MHz, 64 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na dysku, CD-ROM, Windows 98/Me/2000/XP/2003, MS-SQL Server 2000 Personal lub MSDE.

Instalacja wielostanowiskowa:

Serwer: Komputer z procesorem PII 400 MHz, 128MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na dysku, CD-ROM, Windows 2000 Server / 2003 Server, MS-SQL Server 2000

Stanowisko: Komputer z procesorem Pentium 200 MHz, 64 MB RAM, 100 MB wolnego miejsca na dysku, Windows 98/Me/2000/XP/2003

Wymagania zalecane

Instalacja jednostanowiskowa:

Komputer z procesorem Pentium III 500 GHz, 128 MB RAM, 200 MB wolnego miejsca na dysku, CD-ROM, Windows 98/Me/2000/XP/2003, MS-SQL Server 2000 Personal lub MSDE.

Instalacja wielostanowiskowa:

Serwer: Komputer z procesorem P III 1 GHz, 256 MB RAM, 200 MB wolnego miejsca na dysku,CD-ROM, Windows 2000 Server / 2003 Serwer, MS-SQL Server 2000.

Stanowisko: Komputer z procesorem Pentium III 500 MHz 128 MB RAM 200 MB wolnego miejsca na dysku Windows 98/Me/2000/XP/2003.

powrót

   
 
  Copyright (C) 2004-2006 Mikromera