» Strona główna
» Kim jesteśmy
» Oprogramowanie
» Sprzęt komputerowy
» Szkolenia/Wdrożenia
» Współpraca
» Kontakt

 
 

 


Opis programu

W gospodarce rynkowej, a także w dobie otwartych granic Unii Europejskiej podstawą sukcesu jest szybki przepływ informacji. Dobrze działający system informatyczny przyśpiesza obieg informacji wpływając znacznie na skuteczność działania przedsiębiorstwa i powodzenie w realizowanych przedsięwzięciach biznesowych. Wspiera firmę w prowadzeniu efektywnych działań zmierzających do uzyskania przewagi nad konkurencją i osiagnięcia wysokiej pozycji wśród czołowych przedstwicieli jej branży.

humansoft HermesSQL to wielomodułowy, zintegrowany system klasy ERP automatyzujący i optymalizujący procesy biznesowe we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa.

Jest wysokiej klasy oprogramowaniem stanowiącym wydajne i funkcjonalne rozwiązanie dla firm handlowych, usługowych i produkcyjnych, w tym również dla wieloodziałowych rozproszonych terytorialnie przedsiębiorstw.

Pozwala zarządzać firmą zgodnie z najnowszymi technikami i standardami europejskimi, dostarczając kompletnego rozwiązania informatycznego w dziedzinie:
Finansów i księgowości
Zarządzania środkami trwałymi
Kadr i płac
Zarządzania gospodarką magazynową
Logistyki (zamówienia, zakupy, sprzedaż)
Zarządzania promocjami
Zarządzania relacjami z klientami (CRM)
Budowania lojalności klientów
Nowoczesnej techniki wymiany danych (EDI)
Planowania i szeroko pojętego raportowania (analizy OLAP)
Zarządzania serwisem i usługami
Zarządzania produkcją
Obrotu opakowaniami zwrotnymi
Zarządzania siecią przedstawicieli handlowych

Sprawne zarządzanie firmą

humansoft HermesSQL wspomaga i koordynuje pracę osób zatrudnionych na różnych stanowiskach w firmie. Operacje wykonywane przez poszczególnych użytkowników rejestrowane są w jednej wspólnej bazie danych, co jest bezpośrednio związane z pełną integracją wszystkich modułów wchodzących w skład programu.

Korzyści z zaimplementowania w firmie zintegrowanego oprogramowania, jakim jest humansoft HermesSQL, jest wiele. Do najważniejszych należy możliwość scentralizowanego zarządzania i sprawowania globalnej kontroli nad przedsiębiorstwem, jego zasobami i potencjałem. Innymi zaletami jest szybki przepływ informacji pomiędzy komórkami firmy możliwy dzięki jednokrotnemu wprowadzaniu wszelkich danych do programu, a także całkowita automatyzacja procesów księgowań oraz spójność informacji finansowych.

Wykorzystanie w programie technologii internetowych umożliwia przedsiębiorstwom wielooddziałowym zdalną pracę oddziałów firmy przy zastosowaniu jednego systemu i jednej bazy danych znajdującej się w centrali.

Pełny obraz przedsiębiorstwa

humansoft HermesSQL zawiera szereg sparametryzowanych, gotowych do użycia raportów i zestawień niezbędnych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Użytkownik ma możliwość korzystania z narzędzi (mechanizm filtrowania danych, graficzny projektant wydruków, definiowalne widoki) przy pomocy, których może tworzyć niezliczone ilości własnych analiz i zestawień.

Ponadto program udostępnia nowoczesne narzędzie klasy Business Inteligence, które daje nieograniczone możliwości generowania wielowymiarowych analiz i raportów pozwalających badać różne aspekty działalności firmy.


Elastyczność i skalowalność

humansoft HermesSQL jest narzędziem niezwykle elastycznym, które daje się swobodnie konfigurować już na etapie definiowania rodzajów dokumentów, ich wzajemnych zależnościach oraz sposobu księgowania.

Połączenie bogatej funkcjonalności systemu z szerokimi możliwościami parametryzacji i konfiguracji pozwala dostosować program zgodnie z potrzebami każdego przedsiębiorstwa.

W tym celu humansoft HermesSQL umożliwia m.in.:

Definiowanie dokumentów
Definiowanie własnych pól w podstawowych kartotekach systemu, które mogą być wykorzystane w wyrażeniu filtrującym, na wydruku lub w kluczu sortującym
Definiowanie wszelkich wydruków z wykorzystaniem wbudowanego w system generatora raportów
Tworzenie niestandardowych rozwiązań ściśle współpracujących z dostępną w systemie funkcjonalnością (tzw. wtyczki)
Tworzenie własnych autorskich programów zintegrowanych z humansoft HermesSQL dostosowanych i przeznaczonych do obsługi nietypowych operacji związanych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa
Współpracę z innymi aplikacjami, np. MS Office

Szybka i sprawna obsługa

Program wyposażony jest w liczne mechanizmy upraszczające i automatyzujące czynności wykonywane wielokrotnie podczas dnia pracy. Pozwala na przykład, przy użyciu funkcji przenoszenia treści tworzyć na podstawie zarejestrowanych w systemie artykułów, kontrahentów, wyrobów, schematów księgowych itp. nowe zapisy, skracając czynności rejestracji do niezbędnego minimum, tj. wprowadzenia unikatowego indeksu dla nowej pozycji i wykonania drobnych zmian.

Przykładem bardziej złożonych mechanizmów usprawniających i przyśpieszających pracę z dokumentami są funkcje: przekształcanie dokumentów umożliwiające przekształcanie dokumentów pozostających ze sobą w bezpośredniej relacji (oferty, zamówienia obce, zamówienia własne, dokumenty WZ, PZ faktury sprzedaży i zakupu) oraz funkcja automatycznego wyfakturowania dokumentów, bardzo przydatna w przypadku prowadzenia sprzedaży w oparciu o dokumenty WZ i zamówienia złożone przez klientów.

Dodatkowo system posiada schowek dokumentów oraz w funkcję umożliwiającą pobieranie pozycji z innych dokumentów.

Prosta nawigacja

Program posiada ergonomiczny w obsłudze, graficzny interfejs umożliwiający intuicyjne poruszanie się po opcjach systemu.

Udostępniona użytkownikowi możliwości definiowania widoku (tabeli) oraz jego układu graficznego (czcionki, kolory, położenie kolumn, porządek wyświetlania itp.), pozwala zaprojektować widoki wg potrzeb, uprawnień i preferencji każdego z operatorów programu.

Każdy użytkownik może posiadać kilka widoków, między którymi może swobodnie przełączać się wg aktualnych potrzeb.

Wydajność i bezpieczeństwo

humansoft HermesSQL wykorzystuje nowoczesną technologię klient-serwer opartą na serwerze baz danych Microsoft SQL Serwer 2000. Zastosowanie jej gwarantuje wydajności i stabilności systemu, a także bezpieczeństwo danych. Zapewnia również optymalną efektywność pracy w sieci, szybką obsługę dużej grupy użytkowników, zmniejszenie obciążenia sieci komputerowej oraz prędkość przetwarzania informacji nawet bardzo dużej ilości danych.

Zabezpieczenia

humansoft HermesSQL posiada niezwykle rozbudowane uprawnienia, umożliwiające przyznawanie uprawnień i ograniczanie ich tam gdzie dostęp mogą mieć tylko osoby do tego upoważnione. Udostępnia również system haseł dla operatorów programu.

Stała aktualizacja i rozwój systemu

humansoft HermesSQL to sztandarowy produkt Humansoft, który powstał na bazie wieloletnich doświadczeń firmy jako producenta oprogramowania dla małych i średnich firm. Obecnie program zawiera komplet rozwiązań informatycznych niezbędnych w prowadzeniu nowoczesnego biznesu. Wciąż jednak, w wyniku ciągłego rozwoju gospodarki i zmian rynkowych powstają i zapewne powstawać będą nowe dziedziny, które wymagać będą informatyzacji. Zapewnienie stałego wsparcia i rozwoju oprogramowania możliwe jest tylko wówczas, gdy twórcami systemu są doświadczeni programiści i osoby doskonale znające zasady działania rynku oraz problematykę współczesnego biznesu. Humansoft posiadając zarówno doświadczenie, jaki i ogromny potencjał, jest w stanie zagwarantować dalszy sukcesywny rozwój systemu humansoft HermesSQL adekwatny do potrzeb jego odbiorców oraz zmian prawnych.

Kompatybilność

humansoft HermesSQL jest kompatybilny z pozostałymi programami znajdującymi się aktualnie w ofercie Humansoft, tj. systemem Hermes Standard oraz Hermes Mała Firma, a także z wersją Dosową programu – Hermes Pro, wycofanym już z produkcji. Pozwala to przedsiębiorstwom posiadającym te systemy płynnie przejść na system humansoft HermesSQL z zachowaniem wszystkich dotychczas zgromadzonych danych.

Wymagania systemowe:

Dla serwera: MS Windows 2000/2003 Server + MS SQL 2000 Server
Dla stacji klienckiej: MS Windows 98/2000/XP (zalecany MS Windows XP)

» Cennik

   
 
  Copyright (C) 2004-2006 Mikromera